Бие бялдрын хөгжил

Энэ нэгж хичээлээр хувь хүний  хөгжилд спортын гүйцэтгэх үүрэг,олимдын 5 цагираг,бэлэг тэмдэг,тугтай танилцуулан, чийрэгжилэлтийг хэмжих,түвшинг тогтоох,ББ хөгжүүлэх цогц дасгалтай танилцан суралцана


Боловсруулсан: А. Сыргаш.