Биеийн ерөнхий хөгжил, чийрэгжилтээ дээшлүүлэх арга зам

 Сурагч нь бие бялдраа хөгжүүлэх, эрүүл мэндээ хамгаалах арга барил, эрүүл чийрэг биетэй, үндэсний спортын өөв соёлоо дээдлэн  амьдарлын зөв дадал хэвшилтэй иргэж болж.